BRANDWEERKAZERNE

POPERINGE, 2019

Duurzaamheid in de vorm van flexibiliteit…

Het is een duidelijke keuze van de Stad Poperinge om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen buiten het centrum. Door de professionalisering van het zonegebeuren lijkt het een krachtige doelstelling het brandweerkorps buiten de ringstructuur te leggen. Door het samenvoegen van de hulpverleningszones ontstaat op heden een nerveuse structuur van eerst het centrum van Poperinge binnenrijden om dan – in de meerderheid van de gevallen – het centrum terug uit te rijden. Een contradictie die niet altijd de meest veilige situatie creëert in het centrum van Poperinge. De keuze voor de Ouderdomseweg lijkt een evidente keuze. Na het bouwen van de nieuwe technische dienst, het uitbreiden van het sportcentrum, het aanleggen van het skatepark, het dierenasiel en de reeds aanwezige industriële infrastructuur ontstaat zo een sterk samenhangende dienstverlenende site, net buiten de ring, die functies huisvest die minder thuishoren in een denser, stedelijk weefsel. Zeker met de huidige samenvoeging in het kader van de brandweerhervorming lijkt het perceel de ideale locatie om vanuit verschillende zones de nieuwe kazerne te kunnen bereiken.

Een groot braakliggend perceel, midden in een rurale zone. Toch is deze ruime omgeving zich in snel tempo aan het evolueren naar een geconcentreerde maar kwalitatieve dienstverlenende zone. De keuze om verschillende activiteiten van de brandweer te herlokaliseren op deze site lijkt goed doordacht en duurzaam naar de toekomst.

Het is daarom noodzakelijk dat we een duurzaam gebouw ontwerpen met een praktische inplanting. Duurzaamheid betekent voor ons niet alleen een groene saus die we achteraf over ons concept gieten maar een gebouw met een slimme inplanting en structuur, zodat aanpassingen in de toekomst simpel kunnen uitgevoerd worden. Door in het heden bezig te zijn met een flexibele toekomst kunnen onnodige kosten vermeden worden wanneer het programma van eisen door bepaalde omstandigheden sneller wijzigt dan gedacht.

Naast een duurzame structuur en een praktische inplanting willen we het gebouw toch de nodige identiteit geven. Het is belangrijk dat het gebouw zich ten dienste stelt van zijn gebruiker maar toch mag het gebouw opvallen in zijn omgeving. Een anonieme brandweerkazerne zou de inspanning van de vrijwilligers deels teniet doen. Het prachtige werk die een (deels) vrijwilligerskorps bewerkstelligt moet enigszins zichtbaar zijn in het gebouw. Simpel, zonder veel franje, maar met veel daadkracht en vol overgave. Precies afgestemd op de inspanningen die het korps iedere dag opnieuw weer kenmerkt.

Door het gebouw af te stemmen op zijn functie kunnen we verstandig met het budget omgaan. We begrijpen de vraag voor een praktisch gebouw, maar willen de perfecte combinatie zoeken tussen praktisch en esthetisch. We kunnen een simpele hangar bouwen maar we zijn overtuigd dat zowel de brandweerzone, als de stad Poperinge op zoek zijn naar een gebouw met enige identiteit. Als creatief kantoor vinden we het onze opdracht om een praktisch, budgetvriendelijk gebouw te combineren met de esthetische verwachtingen van een nieuwe infrastructuur.

grafisch materiaal © A1 Planning