CUST’O

OOSTDUINKERKE, 2018

Een inclusiesite …

Oostduinkerke, een deelgemeente van Koksijde aan onze Belgische kust, is de thuisbasis van de Rozenkrans. Een vrij orthopedagogisch centrum voor kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 21 jaar, uitbreidbaar tot 26 jaar met een mentale beperking. Het centrum ligt op een prachtige locatie, tussen zee en duinen. De site is op heden een verzameling van gebouwen uit elke periode van de laatste 50 jaar. Het bestuur, de inrichtende macht en de directie willen de site en de kwaliteiten optimaal benutten. Naast een doordachte renovatie van bepaalde stukken, wordt op sommige plaatsen gekozen voor een nieuwe architectuur. De zones die weinig interessant zijn voor het centrum worden met een nieuw programma ingevuld. Één van deze zones is de site gelegen aan de Albert I laan en naast de kapel die op heden geen functie meer heeft. De Rozenkrans streeft naar een inclusiesite en zou graag met de nieuwe invullingen een WIN-WIN situatie bekomen. Daarom wenst de Rozenkrans de site aan te bieden aan een private ontwikkelaar met als voorwaarde erkende serviceflats te realiseren.

De kapel wordt omgevormd tot toeristisch centrum en langsheen de site wordt een nieuwe blok voorzien met enkele klassen. De nabijheid van de verschillende functies zorgt voor een interactie waar De Rozenkrans naar op zoek is.

Architectuur die koppelt…

De uitdaging van de site ligt in de architecturale koppeling die dient gemaakt te worden tussen enerzijds de kapel en anderzijds het aanpalende gebouw van 6 bouwlagen. Er wordt gekozen om zichtbaar af te bouwen richting de kapel zodat de architectuur van het nieuwe gebouw afgestemd wordt op zijn buurt. Het spel in kroonlijsthoogte zorgt ook voor een betere dag- en zonlichtdoorstroming. Bij sterk verschillende kroonlijsthoogtes is er bij gelijke densiteit meer daglicht dan bij uitgelijnde kroonlijsthoogtes. Gezien de oriëntatie komt dit het daglicht en het zonlicht in de straat ten goede. Zo wordt een kwalitatieve leefomgeving gecreëerd.

De plint wordt van levendige functies voorzien. Een restaurant, een onthaal, een kapper, een fitness, een welness, … zorgen voor een levendig gevoel en een grote verbondenheid van de bewoners. Op de derde verdieping wordt, ter hoogte van het eerste grote terras door de afbouw, nog een gemeenschappelijke ruimte voorzien. Hierdoor worden ook de grote terrassen intensief gebruikt en wordt de levendigheid een onderdeel van de architectuur, zeker een gevoelig punt aan de kust waar veel tweede verblijven voorzien worden wat de levendigheid en het gevoel in de straat niet altijd ten goede komt.

De architectuur wordt bewust heel sober en strak gehouden. We willen vermijden dat de nieuwe architectuur teveel aandacht opeist op de al drukke skyline. Een sober pakket van aardse tinten en natuurlijke materialen zorgen voor een hedendaagse architectuur met een letterlijk en figuurlijk warm hart.

grafisch materiaal © Voxelz & A1 Planning