HAZEE

OOSTENDE, 2018

Een stadsdeel in volle ontwikkeling…

De Slachthuiskaai in Oostende ligt vlak aan het station en ten midden een volkse buurt die zich in volle ontwikkeling bevindt. Begrenst door de Vives hogeschool en het station biedt de site de mogelijkheid om mee te bouwen aan de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel. Om het project beter te kunnen ontwerpen en integreren in zijn omgeving werd vertrokken vanuit een veel grotere schaal. Pas nadat de buurt grondig geanalyseerd werd, kon een geïntegreerd ontwerp tot stand komen. Het project ligt in een omgeving die in volle expansie is en waarbij heel hard ingezet wordt op de kwaliteit van het openbaar domein. De stedenbouwkundige visie van de buurt heeft als doelstelling om het station met het Maria Hendrikapark te verbinden. Gezien de site ligt tussen deze twee belangrijke elementen, diende ze als een katalysator ontwikkeld te worden om beide zones met elkaar te verbinden.

De mix van functies zorgt voor een 24/7 beleving…

Om de mogelijkheden van de site te optimaliseren werd geopteerd om de achterliggende Ijskelderstraat te integreren in het project. Hierdoor ontstond een mooie, bruikbare oppervlakte. Het RUP, dat werd opgemaakt door Stad Oostende, heeft vrij strikte voorschriften. Door deze vrij te interpreteren, ontstond de mogelijkheid om met sterkte architectuur een antwoord te bieden aan de noden van een stad in volle ontwikkeling. Vanuit het programma werd gekozen voor een mix van functies. Gezien de ligging van de site kan dit alleen maar de leefbaarheid van de buurt ten goede komen. De mix van 50 studentenkamers, 18 appartementen en een kantoorruimte moeten ervoor zorgen dat er een 24/7 beleving ontstaat die de sociale cohesie sterk verhoogt. Er werd, ondanks het lage aantal woonentiteiten, gekozen voor een torenvolume met twee appartementen per koker. Hierdoor ontstaan in elk appartement heel kwalitatieve leefruimtes. Door slechts twee appartementen per niveau te voorzien konden beide appartementen zowel optimaal georiënteerd worden, als een perspectief krijgen op de haven en de zee.

We kunnen ervaren dat de De Smet De Naeyerlaan, alsook de woningen met hoge Locuswaarde, overheerst worden door een kwalitatieve baksteenarchitectuur met sterke ritmering en bepaalde bepleisterde elementen. Het concept van onze architectuur wenste hierop verder te gaan en deze ritmering over te nemen in het sokkelvolume. Verder richting het postgebouw werd een verticaal accent ontworpen. Door het torenvolume op een sokkel te ontwerpen ontstond een levendige sokkel en een architecturale eenheid, maar toch een duidelijke opsplitsing van de verschillende functies. Door een kantoor te ontwerpen op de plaats waar beide volumes ontmoeten, ontstaat een natuurlijke buffer tussen de verschillende functies. De mix van al deze functies komt de beleving van de site sterk ten goede. Het torenvolume wordt voorzien in kwalitatieve natuursteen bekleding om het volume zijn nodige kracht te geven. De rustige kleuren en nuances sluiten daarnaast goed aan bij de omgeving.

grafisch materiaal © Voxelz & A1 Planning