KABOOG

MIDDELKERKE, 2017

Een school voor vandaag en morgen…

Kaboog is een school in Middelkerke die op heden uit een lagere en secundaire school voor buitengewoon onderwijs bestaat. De beide scholen zijn enkele jaren geleden gefusioneerd en betrekken tot eind dit schooljaar elk een deel van een voormalig ziekenhuis in het centrum van Middelkerke. De infrastructuur is sterk verouderd en beantwoord op geen enkele manier meer aan de hedendaagse normen van kwalitatieve schoolgebouwen maar ook zeker niet meer aan de pedagogische normen van een specifieke school als Kaboog. Door hun pedagogisch project en hun specifieke aanbod binnen het buitengewoon onderwijs was het dringend tijd voor een nieuwe school, op maat van zijn gebruikers. Het subsidiedossier zou veel te lang op zich laten wachten en daarom besloot de Raad van bestuur om niet bij te pakken te blijven zitten en een PPS wedstrijd uit te schrijven om te onderzoeken welke mogelijkheden er bestonden om de deel van de site te laten ontwikkelen en deze opbrengsten te investeren in een nieuw schoolgebouw. Het team waar ondermeer B-architecten, A1 planning architecten, VK engineering en Furnibo deel van uitmaakten kwam met het meeste kwalitatieve voorstel, waarbij een DESIGN&BUILD procedure werd voorgesteld voor de bouw van de school en de ontwikkeling van de beschikbare gronden.

Er werd binnen dit ontwerp vertrokken vanuit een analyse van de macro-schaal. Op deze manier kon een ontwerp gemaakt worden op maat van de omgeving. Er werd een masterplan opgemaakt met specifieke zones voor de school en de overige zone werd ingevuld met privatieve residentiële ontwikkeling. Het ontwerp is ontstaan uit de visie op het masterplan, waarbij telkens rekening wordt gehouden met ligging ten opzichte van zijn directe omgeving. Er werd vertrokken vanuit een Small, Medium, Large en Extra Large om zo het ontwerp te verankeren met zijn omgeving. Op deze manier wordt het zuiden van de site ingevuld met Small en Medium scale en maken we de overgang met de school en het zorghotel, large scale, naar de Extra Large scale van het woonvolume ter hoogte van het kruispunt van de Heirweg en de Westendelaan.

Voor de appartementen op het zuidelijke deel van het masterplan wordt gekozen voor een architectuur die nauw aanleunt bij de residentiële wijk. Er wordt gewerkt met zachte tinten en duurzame materialen als baksteen en hout.

Met het ontwerp van de school willen we in eerste instantie een identiteit creëren langsheen de Westendelaan. Hiervoor wordt de ingang voorzien op de gelijkvloerse verdieping aan de gevel die parallel staat met de Westendelaan.

De vormgeving van de XL blok ontstond vooral door de oriëntatie en de ligging ten opzichte van de Westendelaan. De XL blok dient een stedelijke poort te creëren voor Middelkerke met een daarbij horende gevel die aansluit bij de gevel van de school. Daarnaast wensen we een aangename leefomgeving te creëren die zich richt naar het zuiden en een zonnig, attractief binnenplein genereert. Deze XL blok wordt in een grote U vorm voorzien, met de opening gericht naar het zuiden. De geglazuurde stenen en de blauwgrijze kleur refereren terug naar de mooie Art Deco woningen die onze kust nog rijk is.

grafisch materiaal © A1 Planning | project in samenwerking met B-architecten