ROZENWEELDE

AARTRIJKE, 2018

Kleinschaligheid als basis voor concept…

Rozenweelde en Zonnehart zijn twee instellingen voor kinderen tot 23 jaar met een zware lichamelijke en geestelijke beperking. De huidige infrastructuur botst tegen zijn grenzen aan en is dringend op zoek naar een uitbreiding.

We kunnen stellen dat de kleinschaligheid op heden de werking versterkt en er tevens voor zorgt dat medewerkers multi-inzetbaar zijn in de verschillende zorgfuncties en leefeenheden. Hierdoor ontstaat een groter comfort voor de bewoners, waardoor de vragen van de ouders gemakkelijker kunnen beantwoord worden. Een sterkere context van de gebruikers zal als logisch gevolg vorm gegeven worden.

We zien op heden twee verschillende gebouwen, elk een kind van hun eigen tijd, die weinig tot geen connectie hebben. We vermoeden dat hierdoor de werking niet optimaal kan verlopen. We willen binnen het nieuwe ontwerp inzetten op verbinding, waardoor één geheel ontstaat die een antwoord biedt op diverse vragen.

Door de verbindingen te creëren willen we een nieuw gezicht geven aan de campus. Hierdoor kunnen we met de investering van één gebouw de site een nieuwe identiteit geven. De leesbaarheid van de site is op heden problematisch. Als bezoeker of ouder krijg je geen natuurlijke geleiding, waardoor je nooit echt weer waar je moet zijn op de site. Door een nieuwe inkom te ontwerpen kunnen we dit aanpakken en wordt de toegang veel duidelijker geaccentueerd. Van hieruit kunnen mensen worden ontvangen en doorgestuurd naar de plaats waar ze moeten zijn.

Op deze manier ontstaat er een nauwer contact met de ouders, waardoor vragen veel efficiënter kunnen beantwoord worden.

Vertrekkende vanuit het concept dat we willen verbinden en de inkom nadrukkelijker ontwerpen ontstaan er automatisch kleinschalige tussenruimtes waar het programma ontworpen en georganiseerd wordt.

Gezien het vetrekpunt van kleinschaligheid willen we geen monotoon volume uitwerken, maar eerder vertrekken vanuit een slimme schakeling van kleinere volumes.

Die kleinere schakeling en opdeling van functies zorgt voor een aangename, leesbare beleving van het volledige gebouw. Door het nieuwe gebouw deels in te planten tussen de bestaande gebouwen kan de organisatie ook blijven functioneren. Het huidige modulegebouw kan op deze manier behouden blijven tot het nieuwe gebouw is afgewerkt. De inplanting van het nieuwe gebouw zorgt ook voor een nieuwe identiteit. Niet alleen vanuit de Sportlaan wordt de toegang meer benadrukt. Ook vanuit de nieuwe ontwikkeling in de Sint Aarnoutstraat zal de volledige site een nieuw gezicht krijgen.

Er wordt geopteerd om de dienstverlenende functies centraal in te planten. Hierdoor liggen alle functies veel centraler, wat de werkbaarheid van de site sterk verhoogt. De nieuwe leefgroepen en de klassen worden rondom deze functies georganiseerd zodat er voldoende stille plaatsen ontstaan waar de bewoners tot rust komen. Door de centrale ligging van de dienstverlenende functies kunnen alle delen van het volledige complex heel snel en efficiënt bereikt worden.

grafisch materiaal © A1 Planning