SUIKERPARK

VEURNE, 2016

Het dijkenlandschap creëert diversiteit…

De oude suikerfabriek van Veurne, aangekocht door de West-Vlaamse Intercommunale, liet zich niet traditioneel verkavelen door het typische waterlandschap dat zich met de jaren heeft gevormd. Zo ontstonden er door het ‘wassen’ van de bieten typische waterbekkens. Elementen in het landschap die overigens een betere woonkwaliteit genereren. Er zijn in dit gebied 500 woningen gepland over een periode van 15 jaar en dit volgens het principe van slow urbanism. Slow Urbanism plaatst de mens, zijn identiteit, levensstijl en behoeftes voorop. Echte duurzaamheid krijgt leven wanneer mensen blijvend in hun leefomgeving willen investeren. En dus hun omgeving de moeite waard vinden. De band met de oude stad vormt in de conceptuele en stedenbouwkundige opzet van het Suikerpark een belangrijk onderdeel door de creatie van extra verbindingsassen met Veurne. Het Suikerpark wordt verbonden met de stad en de haven via een fietsbrug over de Lovaart en een groene fiets- en wandelas. Oude en nieuwe stedelijke contouren vormen elkaars spiegelbeeld, qua oppervlakte zijn ze even groot. De schaal van de nieuw te ontwikkelen wooneenheden overstijgt in geen geval de schaal van de historische stad.

Het resultaat van het ontwerp is een samenwerking van internationale en nationale ontwerpbureaus die kwaliteit als uitgangspunt handhaven. Op een masterplan van Croonen bureau 5 wordt een architecturale invulling ontworpen door A1 planning architecten, B-architecten en Denc! studio. Steven Delva Landscape architects is het creatieve brein achter het volledige landschapsontwerp.

Wonen aan het park…

Voor het ontwerpen van de verschillende fases werd een beeldkwaliteitsplan opgemaakt. Dit zal ervoor zorgen dat er een coherente samenhang bestaat tussen de verschillende fases van de ontwikkeling en de verschillende pleinen, plekken, tuinen en gebouwen. Bij de opmaak van dit beeldkwaliteitsplan is onderzocht wat zo bijzonder en kenmerkend aan de bouwtraditie van de Westhoek en meer bepaald van Veurne is. Een belangrijke eigenschap van deze lokale bouwtraditie is het gebruik van baksteenarchitectuur in beige – gele kleurtinten en een gevarieerd daklandschap. Hierdoor lijkt de Veurnse binnenstad een organisch gegroeid, maar coherent geheel. Het is ook deze bijzondere kwaliteit die we nastreven in het beeldkwaliteitsplan van de Suikersite.

De middelgrote hedendaagse bouwblokken in het Suikerpark bevatten een ruime variëteit van verschillende soorten van woonvormen: rijwoningen, gestapelde woningen, co-housing, … Deze bouwblokken volgen de landschappelijke vormen van de dijklichamen van het nieuwe park. De woningen aan het Suikerpark hebben de bijzondere kwaliteit dat ze allemaal rechtsreeks in contact staan met het nieuwe park en het natuurgebied. Door de slimme schakeling en de stapeling van de verschillende woontypologieën is de privacy gegarandeerd tussen het publieke park en de leefruimtes van de woning. Deze privacy wordt gegarandeerd door de gevel te laten terugspringen, een kleine voortuin te voorzien of de leefruimtes iets hoger dan het maaiveld te voorzien. Verder staat, dankzij de zorgvuldige scheiding van de verkeersstromen, elke woning met zijn voorgevel en toegangsdeur in het park.

grafisch materiaal © Delva Landscape Architects | project in samenwerking met B-architecten, Denc! studio, Croonen Buro 5 & Delva Landscape Architects