WIELEWAAL

HOLLEBEKE, 2017

De dorpsstructuur als drager…

Hollebeke, nabij Ieper, wordt gekenmerkt door zijn mooie ligging, zijn prachtige zichten en zijn typische wederopbouwarchitectuur. Op een terrein waar twee sociale woningen stonden werd gevraagd om op een slimme manier te verdichten. Het perceel ligt in een straat op de grens tussen de bebouwde dorpsstructuur en het onbebouwde landschap. De directe omgeving wordt gekenmerkt door oudere sociale woningen, waarbij sommige reeds (grondig) gerenoveerd zijn en losse flodders lintbebouwing op de historische structuur van het dorp.

Gezien de broze structuur van het dorp en zijn directe omgeving, leefde de vraag om in te zetten op de continuïteit. Zo formuleerde de projectdefinitie nadrukkelijk om de doorgang naar het achterliggende speelplein en de Chirolokalen een sterkere identiteit te geven.

Door de verbinding naar het speelterrein en de inplanting van de woningen te combineren, zorgen we voor dat de nieuwe woningen geen dorpsvreemde verkavelingsgrenzen vertonen en dat de doorgang de nodige identiteit krijgt. De oriëntatie zorgt, in combinatie met de doorgang en de bouwlijn, voor een logische inplanting van de woningen, waarbij 2 woningen in het verlengde komen van de huidige bebouwing en waarbij 3 woningen haaks op de Wielewaalstraat worden ingeplant.

Het resultaat van ontwerpend onderzoek…

De woningen vormen een resultaat van het streven naar duurzame oplossingen voor deze site. Het inplantingsplan moet een drager vormen voor een flexibele invulling. De noden binnen dergelijk klein dorp wijzigen continue, waardoor het dan ook noodzakelijk is dat de woningen vlot kunnen worden aangepast aan een veranderende vraag. We wensen te vertrekken van een vaste footprint, waarbinnen telkens een gewenst type kan ontworpen worden. Op deze manier kan het programma wijzigen zonder het plan helemaal te moeten herzien. Zelfs na het bouwen kan er met beperkte ingrepen een aangepast plan gerealiseerd worden. Door op een doordachte manier met de vormgeving om te gaan kunnen we binnen dezelfde bebouwde oppervlakte een reeks aan types ontwerpen. De site moet een mix worden van verschillende types, waardoor de sociale cohesie van het ontwerp en zijn nauwe omgeving versterkt wordt.

Er wordt vertrokken vanuit een rechthoekig plan. Door op een doordachte manier verschillende zones te vertrekken en te verduwen ontstaan er tussenruimtes als overgangszones. We wensen het plan rondom een vaste middenbeuk te ontwerpen. De middenbeuk doet dienst als ruggengraat en huisvest de circulatie, de technische zone en de inkom. De ruimte vooraan de woning moet dienst doen als semi-private voortuin en de ruimte achteraan zorgt voor een terras met heel wat privacy ten opzichte van de aanpalende buren.

grafisch materiaal © A1 Planning