WOLUWELAAN

BRUSSEL, 2015

A city has to take the long view…

De problematiek van leegstaande kantoorgebouwen in Brussel is niet nieuw. Het kantorencomplex uit de jaren ‘90 op de rand van Brussel en Zaventem is daar geen uitzondering op. De herontwikkeling en renovatie van deze site dringt zicht op. De reconversie van deze site moet het Woluwedal laten openbloeien tot een beeldbepalende laan, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de groene omgeving, de inplanting en de omvang van de architectuur. Ondanks de grote aanwezigheid van groen en zelfs blauwe structuren zijn deze heel moeilijk bereikbaar en slecht onderhouden, waardoor secundaire netwerken voor trage weggebruikers zo goed als onbestaande zijn. Momenteel kronkelt de Woluwe net naast de site, maar op heden kunnen deze landschappelijke elementen geen meerwaarde bieden voor de buurt en zijn ruime omgeving. De nieuwe ontwikkeling moet een stedelijke schakel vormen, met bijzondere aandacht voor de connectie tussen woonzones, grote relatie met de groene open omgeving en de herwaardering van de Woluwe. Een gemengd programma, een doordachte architectuur en een rustige parkomgeving creëren een levendige site als hefboom voor zijn omgeving, waarbij het resultaat een landmark vormt aan een stedelijke laan.

Binnen het ontwerp is het belangrijk een bepaalde gradiënt in de toegankelijkheid van het groen te voorzien, zodat verschillende sferen ontstaan. Dicht bij de woningen moeten private tuinen voorzien worden. Op de gemeenschappelijke binnenpleinen kunnen functies als koffiebar, kindercréche, brasserie gebruik maken van gemeenschappelijk groen. Dit groen zorgt voor heel wat privacy en een gezonde draagkracht van de binnenpleinen. Hoe verder van de woningen, hoe publieker het groen. Deze plaatsen werken ontmoeten in de hand, zonder dat delen van het park negatieve invloed hebben op de woonkwaliteit.

Doordachte ingrepen zorgen voor een duurzame woonomgeving…

De structuur van het gebouw werd geanalyseerd en het gebouw is stevig. De stevige betonnen structuur heeft op heden al grote vrije hoogtes, wat er voor zorgt dat er intensieve groendaken kunnen voorzien worden en sterk kan ingezet worden op isoleren. Daarnaast is het ook belangrijk een duurzaam gebouw te creëren dat inzet op alle facetten. In het kader van dit streefdoel kan voor deze site dan ook alleen maar geopteerd worden voor renovatie van de stevige structuur die momenteel voor handen is. De vorm laat toe op een creatieve manier om te gaan met de units. Het uitgangspunt van dit ontwerp was een unieke woonentiteit te creëren met de karakteristieken van een huis. Er worden cruciale delen weggeknipt en toegevoegd aan de gevel waardoor nieuw georiënteerde units ontstaan. Deze units krijgen door de getrapte gevel grote terrassen die beschermd liggen ten opzichte van elkaar. Door de units ook niet loodrecht op de oorspronkelijke gevel te realiseren, worden geen storende zichten gecreëerd. De binnenpleinen vormen op deze manier een buffer en zorgen voor voldoende privacy. Ieder appartement krijgt een uniek zicht op het groen. Hiermee speelt het project maximaal in op de sterke punten van de omgeving: de ligging langs de Woluwe, de relatie tot de groen assen en de open ruimtes en de connectie met de semi-publieke binnenpleinen.

grafisch materiaal © A1 Planning